Case

Här kan du läsa om olika projekt och uppdrag som jag har genomfört.

Utbildning i att facilitera kreativa workshops för Disney+

I januari 2024 höll jag en heldagsutbildning inom facilitering för The Walt Disney Company. Företaget har tillsatt en projektgrupp som ska leda arbetet med affärsutveckling inom Disney och för att lyckas med uppdraget behövde man vässa sina kunskaper inom facilitering av kreativa workshops. 

Syftet med utbildningen var att ge deltagarna förståelse för samskapande och den kreativa processen samt konkreta verktyg för att kunna planera och genomföra kreativa workshops. 

Utbildningen var uppbyggd av olika moment som föreläsning, reflektionsrundor och olika övningar så att deltagarna själva fick uppleva workshopmetodikens olika beståndsdelar. 

”Det var en givande dag och vi fick nya verktyg att använda oss av”

Andreas Davidsson
Senior Manager, Paid Subscriber Acquisition & Disney+

Varumärkesstrategi NAV

Under hösten 2022 och våren 2023 gick jag in som strategiskt bollplank när Nässjö Affärsverk (NAV) genomförde sitt strategiska initiativ att uppdatera sina kommunikation- och marknadsplaner. Tillsammans såg vi över strukturen och satte ramarna för en varumärkesplattform och jobbade sedan vidare med marknads- och kommunikationsstrategier för några av NAV:s olika affärsområden. När vi med olika input satt formen för affärsområdesstrategierna tog NAV själva över arbetet med de sista områdena.

”Vi kontaktade Gryll AB för att få stöttning i vårt arbete med strategisk kommunikations- och marknadsföringsplan. Sofia hjälpte bland annat till med en ny varumärkesplattform där vi identifierade den positionsförflyttning vi inom NAV vill göra.”

Johanna Löfström
Kommunikation- och marknadschef NAV

Med varumärkesplattformen på plats genomfördes även en kreativ workshop med syfte att ta fram ”råmaterial” eller underlag för att skapa content till sociala medier. Genom att idégenerea flera personer från olika affärsområden tillsammans och samtala om hur man som företag vill kommunicera förankrades positionsförflyttningen.

Personligen tycker jag det är otroligt roligt och lärorikt att få jobba med ett företag som fyller så många viktiga funktioner i samhället, tänker långsiktigt och har hållbarhet som naturlig del i alla sina verksamheter. NAV lever sin vision: Tillsammans skapar vi livskvalitet – med kunden i centrum och kommande generationer i tanken.

Konsten att förhålla sig till flera varumärken

Som besöksnäringsföretag kan det vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till alla olika varumärken som finns i omlopp. Dels har du ditt eget varumärke att bygga men även det lokala platsvarumärket och kanske även ett större område som kommunicerar andra värden.

Under september månad hade jag förmånen att föreläsa om platsvarumärken på en besöksnäringsträff anordnad av Johanna Hedlund på Nässjö kommun. Där gick jag igenom Nässjös platsvarumärke – Ett annat Småland och förklarade hur man som besöksnäringsföretag kan dra nytta av ett platsvarumärke och hur man kan se alla delar som kugghjul i ett större maskineri. En platsvarumärkesplattform innehåller alltid flera olika delar och alla behöver nödvändigtvis identifiera sig eller sitt företag med hela plattformen utan hitta de delar som ligger i linje med den egna verksamheten. På så sätt kan man dra nytta av varandra och bygga både det egna företagsvarumärket och platsvarumärket på samma gång. 

Kul att få prata om Ett annat Småland som ligger mig varmt om hjärtat och kul att Johanna och Nässjö kommun lever sitt platsvarumärke så föredömligt genom att anordna en sån här nätverksträff i fantastiska platsvarumärkesanda. Höglandsnaturen är nämligen en av tillgångarna i Ett annat Smålands varumärkesplattform. 

Här kan du läsa mer om platsvarumärket Ett annat Småland

Fotograf: Moa Sandberg, kommunikatör Nässjö kommun

En konkret varumärkesplattform

När Greens gick från klädaffär till lifestyle butik hjälpte jag Julia Swanberg, som driver butiken, att sätta ihop hennes idéer och tankar till en omfattande varumärkesplattform. 

Plattformen konkretiserades till sist i en brand book för internt bruk och har använts som underlag i workshops eller när man anställer ny personal. 

Det är en spännande resa att få följa ett företag från idé som trattas ner till ett konkret verktyg att använda i verksamheten.